Explore the activities, events and projects that are registered to take place in Slovakia. Click on the pins in the interactive map, or select a project form the list to see more details.

Register your idea to add to the list. This will be reviewed by the national focal point listed below before it is published on the website. In case you have questions concerning the organisation of activities, projects and events in your country please contact your national focal point.

Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja (ESDW) je celoeurópskou iniciatívou na propagáciu a zviditeľnenie aktivít, projektov a podujatí, ktoré podporujú udržateľný rozvoj. Koná sa od 30. mája do 5. júna 2017 a nadväzuje na úspešný minuloročný ESDW, v ktorom sa uskutočnilo 4 212 podujatí v 38 európskych krajinách.  

Európsky týždeň udržateľného rozvoja

Návrh celoeurópskeho týždňa udržateľného rozvoja predstavili ministri životného prostredia Nemecka, Rakúska a Francúzska v roku 2014 s cieľom zjednotiť podobné staršie projekty z týchto krajín a inšpirovať aj ostatné krajiny Európy, aby sa zapojili do podobnej iniciatívy.

Budeme veľmi radi, ak sa aj vy zapojíte a dáte o tom vedieť aj občanom z iných európskych krajín prostredníctvom registrácie na stránke: https://dev-esdw.ixsol.at//register/#slovakia

Kto sa môže zapojiť?

Zaregistrovať sa môžu vládne organizácie, výskumné centrá, vzdelávacie inštitúcie, múzeá, nadácie, združenia a podnikateľské subjekty ako aj jednotliví občania v prípade, ak navrhovaná aktivita/udalosť/projekt podporuje udržateľný rozvoj a prispieva k plneniu cieľov udržateľného rozvoja, ktoré stoja na troch pilieroch (environmentálny, ekonomický a sociálny pilier). Bližšie informácie o týchto pilieroch a cieľoch je možné získať na https://dev-esdw.ixsol.at// 

Aká aktivita sa môže konať pod hlavičkou Európskeho týždňa udržateľného rozvoja?

Je možné uskutočniť rôzne typy aktivít napr. vzdelávacie aktivity, výstavy, konferencie, besedy, trhy, filmové predstavenia a pod. Podmienkou je, aby podujatie malo neziskový charakter a týkalo sa aspoň jedného z troch pilierov,  príp. niektorého z cieľov udržateľného rozvoja.

Napríklad ide o zdravý a kvalitný život, kvalitné vzdelanie, pitnú vodu, dostupné a čisté energie, dôstojnú prácu, klimatické opatrenia, zodpovednú výrobu a spotrebu, koniec chudoby a hladu, či viac spravodlivosti a mieru vo svete.

Dôležité je, aby sa podujatie uskutočnilo v čase od 30. mája do 5. júna 2017 a bolo zaregistrované na stránke https://dev-esdw.ixsol.at//register/#slovakia

.

 

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use
This site is registered on wpml.org as a development site.